Site Loader

Deze supercontainer is speciaal ontworpen om het afval af te schermen gedurende de lange periode.
Ook de supercontainers zijn ontworpen met een multi-barriere concept; dit houdt in dat de container bestaat uit meerdere lagen. In het midden van de container zit het radioactief afval ingesloten. Dit afval wordt volledig omgeven door een dunne laag koolstofstaal, daarrond komt een dikke laag van beton.
Deze laag is zeer belangrijk omdat het beton zorgt voor een licht-base pH Door deze lage pH wordt het koolstofstaal minder snel aangetast door de radioactieve straling. Het multi-barriere concept zorgt ervoor dat tegen de tijd dat de lagen van de container aangetast zijn tot op een punt dat de straling het buiten-milieu kan bereiken, de stof niet meer radioactief is en dus ook ongevaarlijk geworden is.
In België worden de testen die nodig zijn om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van geologische berging uitgevoerd in de ondergrondse labo’s van Euricide, en in het bijzonder onder een testproject dat het Hades-Project genoemd wordt. Om mijn GIP voor te bereiden heb ik een rondleiding aangevraagd en gekregen in deze afgesloten ondergrondse labo’s.

How to cite this page

Choose cite format:
Deze supercontainer is speciaal ontworpen om het afval af te schermen gedurende de lange periode. (2019, Jun 06). Retrieved July 31, 2021, from https://midwestcri.org/deze-supercontainer-is-speciaal-ontworpen-om-het-afval-af-te-schermen-gedurende-de-lange-periode/

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Avery

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out